Võ Lâm Mobile mở chuỗi event tuần

11:29 21/05/2015
Thích 2  Bình luận 0
Tải về máy 
Tuần mới bắt đầu cùng chuỗi sự kiện hấp dẫn. Mời các nhân sĩ tham gia ngay cùng Võ Lâm Mobile để nhận thêm nhiều ưu đãi.
 
 
1. Nạp thẻ tặng Thân Khí
Thời gian:  Từ 9h ngày 19/05 đến 9h ngày 26/05/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 - 17
Nội dung
Trong thời gian event tích lũy nạp 2 vạn NB tặng Khai thiên đoái hoán phù, dùng để đổi vũ khí VIP Khai Thiên.
 
2. Nạp thẻ tặng Bảo thạch
Thời gian:  Từ 9h ngày 19/05 đến 0h ngày 22/05/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 - 17
Nội dung
Mỗi ngày tích lũy nạp 200 NB tặng Hoa quang dị thái Lễ bao , gồm 10 Bảo Thạch cấp 3.
 
3. Nạp thẻ tặng Phù thăng cấp
Thời gian:  Từ 0h ngày 22/05 đến 0h ngày 24/05/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 - 17
Nội dung
Mỗi lần nạp 1000 NB tặng 2 Phù thăng cấp Bảo Thạch cấp 10 .
 
4. Nạp thẻ tặng Long Chu
Thời gian:  Từ 0h ngày 24/05 đến 0h ngày 26/05/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 - 17
Nội dung
Mỗi ngày tích lũy nạp 1000 NB , tặng Long chu x1.
 
5. Đệ nhất Danh vọng đường liên server
Thời gian:  Từ 0h ngày 19/05 đến 9h ngày 26/05/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 - 17
Nội dung
Người tiêu phí nhiều nhất liên server nhận được Cuồng bạo Ma Hùng  và danh hiệu
 
6. Đệ nhất Danh vọng đường đơn server
Thời gian:  Từ 0h ngày 19/05 đến 9h ngày 26/05/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 - 18
Nội dung
Người tiêu phí nhiều nhất đơn server nhận được trang bị 135 bất kỳ( không bao gồm hạng liên và sức phẩm)Phần thưởng sẽ phát sau khi event kết thúc
 
Tải về máy